Sözleşme Süresi Sona Erdiği İçin İşten Çıkarılan İşçi İşe İade Davası Açabilir mi?

Sözleşme Süresi Sona Erdiği İçin İşten Çıkarılan İşçi İşe İade Davası Açabilir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşme süresi bittiği için sona erdirilerek işten çıkarılan işçinin ...

Devamı
İşçinin Kıdem Tazminatı Taksitler Halinde Ödenebilir Mi?

İşçinin kıdem tazminatı taksitler halinde ödenebilir mi sorusuna yanıt vermeden evvel sözleşme serbestisi prensibine kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır. Sözleşme serbetisi ülkemiz hukuk sisteminin dayandığı ...

Devamı
Mobbing Nedir? Mobbing Davası Nedir? Mobbinge Uğrayan İşçinin Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Manevi Tazminat Talep Etme Hakkı Var Mıdır?

Mobbing nedir, mobbing davası nedir, mobbinge uğrayan işçinin kıdem tazminatı ,ihbar tazminatı ,manevi tazminat talep etme hakkı var mıdır?

 

Çalışma yaşamınında taşeron işçileri ile diğer tüm ...

Devamı
Yurtdışı Müteahhitlik İşlerinde Çalışan İşçilerin İş Sözleşmeleri Belirsiz Sürelidir, Kıdem Tazminatı Hakları Vardır

Yurtdışında,Kırgızistan'da,Rusya'da,Suudiarabistan'da,Kuveyt'te,Katar'da,Dubai'de,Almanya'da,Kazakistan'da yurtdışı müteahhitlik işlerinde çalışan işçilerin iş sözleşmeleri belirsiz sürelidir.Bu işçiler koşulları varsa kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ...

Devamı
İkale Nedir?İş ilişkisinin KarşılıklıAnlaşmayla Bozulması Nedir?

İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA/ İKALE YOLUYLA BOZULMASI MÜMKÜN MÜDÜR?İŞ HUKUKUNDAKİ YERİ NEDİR?

İKALE NEDİR?İŞ İLİŞKİSİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA BOZULMASI NEDİR?

İKALE/ BOZMA SÖZLEŞMESİ HANGİ HALLERDE GEÇERSİZDİR?

İKALE/ İŞ AKTİNİN ...

Devamı
İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanabilir?Taşeron İşçisi İşsizlik Sigortasından Yararlanabilir mi?

KİMLER İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANABİLİR?

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN/İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN HANGİ KOŞULLAR GEREKİR?

İSTİFA EDEN İŞÇİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ?

TEK TARAFLI OLARAK İŞ AKTİNİ HAKLI SEBEPLE FESHEDEN İŞÇİ ...

Devamı
Otel İşçileri Mevsimli İşçi midir?

MEVSİMLİK İŞ NEDİR ,MEVSİMLİK İŞÇİ KİMDİR,OTEL ,TATİL KÖYÜ İŞÇİLERİ MEVSİMLİK İŞÇİ MİDİR?MEVSİMLİK İŞÇİLERİN,OTEL İŞÇİLERİNİN HAKLARI NELERDİR?

         Mevsimlik iş nedir, mevsimlik işçi kimdir, otel, ...

Devamı
Altı Aylık Kıdemine Birkaç Gün Kala İşten Çıkarılan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

Altı Aylık Kıdemine Birkaç Gün Kala İşten Çıkarılan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

 

4857 Sayılı İş Kanunu'nun  18. maddesi'ne göre ancak altı aylık kıdemi dolan ...

Devamı
Ücret Alacaklarında Zaman Aşımı ve Faiz

 Ücret 4857 Sayılı İş Kanun'a göre genel manada olmak üzere bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişilerce sağlanan ve para olarak ödenen

Devamı
İşverene Karşı Dava Açan İşçi,Tıp Fakültesinde Çalışan Taşeron İşçisi Bu Sebeple İşten Çıkarılırsa Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir Mi?

KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR?

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

İŞVERENE KARŞI DAVA AÇAN İŞÇİ,TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİSİ
BU SEBEPLE ...

Devamı
Taşeron İşçi - Taşeron İşçi Hakları Bağlantısı

Bu yazımızda özellikle taşeron işçilerce en az bilinen taşeron işçilerin statüsü ile hangi haklara sahip oldukları konusunu  inceleyeceğiz.Yazımızda web sayfamızın ziyaretçilerine yararlı olması için ...

Devamı
Otel İşçileri ve Mevsimlik İşçiler İhbar Tazminatı Alabilir mi?

Bu makaleden evvel yazdığımız  makaleye koşut olarak  işbu makalede otel işçileri ve mevsimlik işçiler kıdem tazminatı alabilir mi sualinin cevabı ortaya konulmaya çalışılacaktır.Otel ve ...

Devamı
Mevsimlik İşçiler Otel İşçileri Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Bu makalede farklı  bir kategoriyi oluşturan mevsimlik işçiler otel işçileri kıdem tazminatı alabilir mi sorusunun yanıtı  aranacaktır. Otel ve tatil köylerinde mevsimlik işçi olarak ...

Devamı