Haber Listesi
TÜKETİCİNİN İZNİ VE TALEBİ OLMADAN DOĞALGAZ SAYACI DEĞİŞTİRİLEMEZ |

DOĞALGAZ ABONELERİ İÇİN EMSAL KARAR

Kütahya Doğalgaz Dağıtım Firması Çinigaz'ın tüketicilerin izni ve talebi olmadan, sayaç değiştirme uygulamasına Kütahya 2. Asliye Mahkemesi'nden sonra

Yargıtay da geçit vermedi. Mahkeme kararını onayan Yargıtay, Türkiye için emsal olacak bir karar vermiş oldu.

 

Yargıtay 13. Dairesi, Çinigaz firmasının zorla sayaç değiştirme eylemini hukuka uygun bulmadı. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğretim görevlisi Salih

Aytemur tarafından Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava sonucumahkeme, Salih Aytemur'un talebini yerinde bularak Türkiye'de emsal olacak

şekilde karar vermişti. Bu karar üzerine kararı temyiz eden Çinigaz Firmasının temyiz istemini Yargıtay 13. Dairesi 'Yerinde olmayan bütün temyiz

itirazlarının reddi ile' red ederek ilgili mahkeme kararını usul ve yasaya uygun bularak hükmün onanmasına karar verdi. Salih Aytemur, bu kararla, Çinigaz

firması başta olmak üzere doğalgaz firmalarının keyfi, baskıyla sayaç değiştirme döneminin sona ermiş olduğunu ifade etti.


YARGITAY DA HUKUKSUZ BULDU


Yargıtay 13. Hukuku Dairesi tarafından kararı ONANAN Kütahya yerel mahkeme kararında; Salih Aytemur'u haklı bularak, Çinigaz Firmasının ilgilinin yazılı

talebi olmadan zorla sayaç değiştirme eyleminde bulunamayacağına Türkiye'de emsal olacak nitelikte karar vermişti.
 Yerel mahkeme 18.10.2012 tarih ve 2012-373 kararında; EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 40/3 maddesine atıf yaparak Dağıtım şirketinin bağımsız bölüm

maliki, binanın ve tesissin sahibi ya da bunların yetkili temsilcisinin yazılı talebi doğrultusunda mevcut sayaç değiştirebileceğini ve dağıtım şirketinin

sayaç değiştirme hususunda Müşterilerine hiçbir şekilde zorlamada bulunamayacağı hükmünü hatırlatarak, 'Abone bağlantı sözleşmesini imzalayan davacının

(Salih Aytemur'un) bulunduğu binaya giderek gaz kesilmesi sonucunu doğuracak şekilde aboneyi talebi olmadığı halde sayaç değiştirmeye zorladığı, baskı

altına aldığı anlaşıldığından taraflar arasında doğan çekişmesinin giderilmesine; davalının (Çinigaz'ın) yapmış olduğu müdahalenin men'ine karar vermek

gerektiği belirtilmiş ayrıca; aynı kararda; usulsüz doğalgaz kullanımı durumunda gazın kesilmesi ve ilgili yönetmeliğin 53. Maddesi gereğince işlem tesis

edilmesi gerektiği, kaydedilerek, 'Yani sayacın sökülmesi işlemi değildir. Buradan anlaşılması gereken şey doğalgazın kesilmesidir. Mahkememiz kararından

anlaşılması gereken şey ön ödemeli sayaçların yerinde kalması, mekanik sayaçla davacının talebi olmaksızın değiştirilmemesi olarak anlaşılmalıdır'

ifadelerine yer verilmişti.

 

Yerel mahkeme kararın hükmünde, 'EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 40/3 fıkrası gereğince sayaç değişimi hususunda zorlamada bulunamayacağından Davalı

(Çinigaz) tarafından çıkartılan çekişmenin önlenmesine; sayaç değişimine ilişkin davalının (Çinigaz'ın) yapmış olduğu müdahalenin MEN'ine' hükmetmişti.

 

'ABONENİN YAZILI TALEBİ OLMADAN ZORLA VE KEYFİ SAYAÇ DEĞİŞTİRLEMEZ'

 
 Salih Aytemur, izni, talebi olmadan kendisine sayaç değiştirme baskısı yapan ve binasının gazını kesen doğalgaz firması Çinigaz'a karşı Kütahya 2. Asliye

Hukuk Mahkemesinde açtığı davada mahkemenin Çinigaz'ınaboneleri mevzuat gereği yazılı talepleri olmadan sayaç değiştirmeye zorlayamayacağına karar

verdiğini, Çinigaz'ın, karara itiraz ederek mahkemenin kararına Yargıtay'da temyiz ettiğini, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kendini haklı bulan ve 2.

Asliye Hukuk Kararını onadığını, kararın Türkiye için bir emsal karar oluşturduğunu söyleyerek, Çinigaz'ın ve diğer firmaların bundan böyle Yargıtay'ın

emsal kararı gereği, tüketicinin (abonenin) yazılı talebi olmadan keyfi ve habersiz bir şekilde sayaç değiştiremeyeceklerini, hukuksuzluk yapamayacaklarını

söyledi.

 Salih Aytemur, 2 yılı aşkın süren mücadelesinde hakkın ve hukukun üstün gelmesinin sevindirici olduğunu, Yargıtay kararının Türkiye için emsal bir karar

olduğunu, hiçbir doğalgaz dağıtım firmasının artık abonenin izni ve yazılı talebiolmadan sayaç değiştirme baskısı yapamayacağını ve sayaçları

değiştiremeyeceğini söyledi.

 Aytemur, Çinigaz firmasının uygulaması sonucu Kütahya'da birçok sayacın zorla değiştirildiğini, insanların mağdur edildiğini belirterek, EPDK'nın gerekli

incelemeleri yaparak, zorla değiştirilen sayaçlarınabonelerin talebi doğrultusunda hiçbir ücret ödemeden yerine takılmasını ve alınan ücretlerin iadesinin

sağlanmasını ve yönetmeliğe aykırı hareket eden firmaya gereken cezai müeyyidenin uygulanmasını istedi.


'TÜRKİYE İÇİN EMSAL KARAR'

 
 Aytemur ayrıca, daha öncede Çinigaz'ın Sayaç değişimi bedeli adı altında 'haksız, usulsüz para aldığını ve bunu da açtığı davada tescillediğini,

kendisinin bu parayı geri aldığını ancak bu haksız paranın binlerce aboneden alındığını, milyonlarca hakksız kazanç sağladığını, başta EPDK olmak üzere

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Enerji Bakanlığına haksız alınan sayaş değişim bedellerinin abonelere doğrudan ödemesinin yapılmasını talep ettiğini,

EPDK'nın soruşturma başlatmasına rağmen 2 seneyi aşkın süredir EPDK'dan bir sonuç çıkmamasına da bir anlam veremediğini söyledi.

 Çinigaz'ın haksız-hukuksuz sayaç değişimi adı altında abonelerde aldığı ücret geri talep eden abonelere bu parayı geri alırsanız sayacınızı değiştirir,

daha fazla para ödersiniz, güvence bedeli ödersiniz tehdidinde bulunduğunu ve parasını geri alan abonelerin sayacını zorla değiştirdiğini, güvence bedeli

aldığını, bazı abonelerin ise aldıkları parayı iade ederek sayaç değişikliğinden vazgeçmek zorunda kaldığını ifade eden Aytemur, Yargıtay'ın bu kararı

artık zorla sayaç değiştirmeyi bitirmiştir. Bu karar sonrası kendisinden haksız sayaç değişimi adı altında 130 TL dolayında para alınan aboneler bu

paraları Çinigaz'dan talep edebilir ve alabilir.'


AYTEMUR'DAN EPDK'NA'ACELE İLE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİ NEDEN YAPTINIZ SORUSU'

 
 Davanın Yargıtay aşamasında EPDK'nın doğalgaz kuruluşları lehine bir yönetmelik değişikliğini acilen çıkarmasına da anlam veremediğinibelirten Aytemur,

EPDK, defalarca şikayetlerime rağmen usulsüz alınan sayaç değişim paraların abonelere ödetilmesi konusunda çok hızlı davranmıyor, hatta 2 yıldır hiçbir şey

yapmıyor ama EPDK ile birçok yazışması olmasına ve dava süreci bilinmesine rağmen bu şirketler lehine, Çinigaz lehine dava sürecini etkilemeye yönelik

yönetmelik değişikliğini süratle yapabiliyor. EPDK'ye sormak gerekiyor, bu ne acele değişiklik? Bu hızlı değişikliğin gerekçesini yazılı olarak da sordum

ama cevap alamadım. Bu durum çok şaşılacakvahim bir durum. EPDK'nın hassasiyetini, hızını biran önce sayaç değişimi adı altında Kütahyalı abonelerden

Çinigaz firması tarafından alınan, TBMM kayıtlarına da geçen haksız paraların iadesi konusunda göstermesini, Çinigaz şirketinin usulsüz uygulamaları için

gereğinin yapılmasını, Kütahyalıların bu şirket için şik'yetlerine kulak verilmesini istedi. Demokratik bir ülkede, rekabet ortamında hiçbir şirketin bu

tutumu sergilemeyeceğini ifade eden Aytemur, 'Sanırım Çinigaz Türkiye'de müşteriyi önemsemeyen, müşteri memnuniyetsizliği had safhada olan şirketlerin

başında geliyor' dedi.

 Salih Aytemur, EPDK'nın sayaç değişikliği ile ilgili yaptığı yönetmelik değişikliğini Çinigaz vekili avukatın Yargıtay'a sunduğunu ancak Yargıtay

kararında belirtildiği gibi, 'Yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddi ile' kararın onandığını, söz konusu acele ile çıkartılan yönetmelik

değişikliğinin de sonucu değiştirmediğini, abonelerin yazılı talebini gerektirdiğini ve zorlama yapılamayacağı hükmünün geçerli olduğunu, değişen

yönetmelikte sadece ön ödemeli sayaç ifadesinin çıkarıldığını ancak bunun esası değiştirmediğini ifade etti.

 Salih Aytemur, dava sürecinde maddi ve manevi kayıp ve zararlarının olduğunu kaydederek Çinigaz şirketi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını

da sözlerine ekledi.
Kaynak:Sabah