Haber Listesi
İSTEYEN KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEYECEK |

İSTEYEN KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEYECEK

 

Meclis gündemine bugün gelecek olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, 'isteyenler için' kredi kartı aidatlarını ortadan kaldırıyor.


  
 İsteyen kredi kartı aidatı ödemeyecek  

 


Toplumun tamamını ilgilendiren bir düzenleme bugün Meclis gündemine geliyor.

Tüketicileri, tüketicilere mal ve hizmet satanları çok yakından ilgilendiren yasa tasarısı genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Yaklaşık 2.5 yıldır üzerinde çalışılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın en güncel maddesi, kredi kartı aidatları. Konuyla ilgili, NTV yayınına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı açıklamalarda bulundu.Yazıcı şunları söyledi:
Bankalar ya da finans kuruluşları artık yıllık kart aidatı, işletim ücreti ya da başka isim altında olsun hiçbir ücret almayacaklar. Düzenleme ile, böyle bir kredi kartı türü tüketiciye sunulmak zorunda. Tüketici ücret ödemek istemiyorsda o kartı alacak... Bankalar bir takım özellikler yükleyerek; özendirici, rekabet amaçlı başka kartları devreye sokabilirler. Burada yöneltilen eleştiri, ‘yalın kart ne olacak?’ şeklinde. Örneğin ‘yalın kartta taksitli satış olacak mı?’ sorusu. Bu ve benzeri durumları rekabet piyasası belirleyecek. Başka formülasyon, hem serbest piyasa kuralarına hem de tüketici haklarının korunması bağlamında, tüketici kredilerinin daha küçülmesine yol açardı. Bundan hem global olarak ekonomi hem tüketici zarar görürdü. Ayrıca finans kuruluşları işlevsiz hale gelirdi. (NTV)

 

Bankalar BDDK’nın belirlediği ücreti alacak

 

 * Tüketici sözleşmeleri en az 12 punto ve okunabilir düzenlenecek.

 * Tüketicilerin sözleşme imzalanmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutulacak. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin hususlar sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilecek.

 *Sözleşmede öngörülen koşullar, keyfi bir şekilde sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak tüketici aleyhine değiştirilemeyecek ve tüketiciden haksız olarak talep edilen ücret, masraf ve komisyonların alınmasının önüne geçilecek.

 * Bankalar artık tüketicilerden istedikleri her ücreti değil, bakanlık ve BDDK tarafından belirlenecek ücretleri alabilecek ve tüketicilere yıllık üyelik aidatı vb isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmak zorunda olacak.

 *Temerrüt hali de dahil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilecek. İşyeri dışında yapılan satışlarda ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerinde ise 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çıkarıldı.

 * Ön ödemeli konut satışları, tüketici kredisi sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicilere 14 günlük; taksitle satış sözleşmelerinde ise borçlar kanununa paralel olarak 7 günlük cayma hakkı getirildi.

 * Bankacılık alanındaki sözleşmeler, elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerinde tüketici aleyhine hükümler yer alması durumunda bu sözleşmeler bakanlık tarafından denetlenecek ve tüketicinin mağdur olması engellenmiş olacak.

 * Ayıplı mal ve hizmette ihbar mükellefiyeti kaldırılarak tüketiciye sağlanan haklar tüketici lehine genişletilecek. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına son verilecek.

 * 21 milyar TL hacme ulaşan internet, telefon, katalog ve benzeri yollarla kurulan mesafeli sözleşmeler ayrıntılı olarak düzenleme altına alınmış olacak.

 * Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce tüketicinin bilgilendirilmesi sağlanacak.

 * Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vb tüm aboneliklerde tüketici, istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak ve abonelik sözleşmesinin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacak.

 * Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik ders kitaplarına tüketici haklarına ilişkin bölümler konulacak ve yayıncı kuruluşlara tüketiciyi bilinçlendirici program yayınlama zorunluluğu getirilecek.

 * Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmasını engelleyecek tedbirler etkinleştirilecek. Saldırgan ve aldatıcı nitelikte olan her türlü haksız ticari uygulama yasaklanacak.

 * Tüketici hakem heyetleri yapılandırılacak ve tüketicilerimizin haklarını aramaları kolaylaştırılacak.

 * Tüketiciler 3 bin TL’ye kadar olan uyuşmazlıkları için tüketici hakem heyetlerine müracaat edebilecek.

 * Saadet zinciri veya çok katmanlı satışlar olarak bilinen piramit satış sistemleri yasaklanacak.

Kaynak:Star