Makale Listesi
Otel İşçileri ve Mevsimlik İşçiler İhbar Tazminatı Alabilir mi? | 2014-03-03

Bu makaleden evvel yazdığımız  makaleye koşut olarak  işbu makalede otel işçileri ve mevsimlik işçiler kıdem tazminatı alabilir mi sualinin cevabı ortaya konulmaya çalışılacaktır.Otel ve tatil köylerinde mevsimlik işçi olarak çalışan baş aşçı, resepsiyon şefi,aşçı,aşçı yardımcısı ,bölüm şefi ve şef yardımcısı, çamaşırhane şefi ,rezervasyon memuru, barmen, tatlıcı,garson ,kat ve oda temizlikçileri, kapıcılar, büfeci,bell boy, kasiyer, santral memuru,çamaşırhane işçileri, terzi,meydancı, bagajcı, haberci, bulaşıkçı, komi, bekçi ve bahçıvanların, yine birçok  bölgede görev yapan mevsimlik orman işçisinin,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı mevsimlik işçilerin  sorunlarının başında gelmektedir,bu işçilerin ihbar tazminatı alıp alamayacakları hususu.

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki; İş Hukuku işçinin korunması ilkesine istinaden, hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışanların tümü için ihbar tazminatının ödenmesini esas kabul edip ,ihbar tazminatı ödenmemesini ise  istisna olarak kabul  etmiştir.Ancak çalışma yaşamında bu ilkenin tersine çevrilerek ,ihbar  tazminatı ödenmesinin istisna haline getirildiğini görmekteyiz.Bu durumun sebepleri arasında , işçi hakları konusunda yaygın ve ciddi bir eğitim çalışmasının ortaya konulamamasını,evrensel işçi haklarının  ve sendikal hakların çalışma yaşamının taraflarınca özümsenememiş olmasını sayabiliriz.

 

Sendikalı  çalışan sayısının en az olduğu alanlardan olan mevsimlik işçiler,orman işçileri,otel işçileri ve çeşitli bakanlıklara bağlı çalışan diğer mevsimlik işçilerin de yukarıda açıklandığı gibi  ihbar tazminatı hakkından mahrum bırakıldığını gözlemlemekteyiz.

 

 Uygulamada  ağırlıklı olarak otel işçileri mevsimlik işçiler ihbar tazminatından yoksun bırakılmak amacıyla  belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılmakta ve sözleşme süresinin sonunda da tazminatsız olarak hizmet akitleri sona erdirilmektedir.Oysa belirli süreli iş akti ile mevsimlik iş kavramları birbirlerinden farklı kavramlardır.Kanun koyucu ,hakkın kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla belirli süreli sözleşme yapılmasını çeşitli ölçütlerle sınırlandırmıştır.Bu sınırlamalar çerçevesinde  bir değerlendirme yapıldığında ;mevsimlik işlerle ilgili olarak yapılan belirli süreli hizmet akitlerinin   büyük bir kısmının esasen  belirsiz süreli akit vasfında  olduğu görülmektedir.

 

'Otel işçileri mevsimlik işçiler ihbar tazminatı alabilir mi' sorusunun cevabı   kanun koyucu  tarafından ayrıca düzenlememiş; ihbar tazminatına esas sürenin hesabında hizmet aktinin askıda olduğu sürelerin dikkate alınmayacağı,yalnızca fiili çalışma sürelerinin göz önünde bulundurulacağı belirtilmekle yetinilmiştir.Bu ayrım haricinde   mevsimlik işçiler yönünden ihbar tazminatına hak kazanma koşulları ve  ihbar tazminatının hesabı açısından ,diğer tüm işçiler için geçerli olan koşullar ile hesap yöntemi geçerli olup  hesaba esas ücret bakımından da herhangi bir farklılık söz konusu değildir.

 

Örnek 1: Ayşe bir otelde 2003 Yılından bu yana oda temizlikçisi olarak çalışmakta  ve her yıl  belirli süreli sözleşme imzalayarak ,Nisan ayında çalışmaya başlamakta ,Ekim ayı başında -bazı senelerde  ise sezonun uzaması nedeniyle Ekim ayı ortasında-fiili çalışmasını bitirmektedir.Ayşe'nin çalıştığı otel sahibi Ayşe'nin de aralarında bulunduğu bir kaç kişinin yeni sezonda çalıştırılmayacağını kendilerine bildirmiştir.Ayşe bunun  üzerine otele  giderek ihbar tazminatının ödenmesini talep etmiş ancak;işveren kendisine ,mevsimlik işçi olduğunu,bugüne kadar belirli süreli sözleşmeyle çalıştığını,mevsimlik işçilerin ihbar tazminatı  alamayacağını,iş aktinin, sözleşme süresi sona erdiği için sonlandırıldığını ifade ederek ihbar tazminatı ödemeyeceğini belirtmiştir.

 

İşverenin ihbar tazminatı ödememe hakkı bulunmamaktadır.Ayşe'nin ,işe girdiği tarihten bu yana her sezonda çalıştığı sürelerin toplanarak(ki bu süre 3 yılı geçtiğinden 8 haftalık yani  56 günlük ihbar tazminatı doğmaktadır)  giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesap edilecek ihbar tazminatı alacağını tahsil etmek üzere iş davası açma hakkı mevcuttur.Ayşe i başka hukuki yollara da başvurabilir.İşverenin,Ayşe'nin  belirli süreli iş sözleşmesiyle  çalıştığını,sözleşme süresinin bittiğini ,bu sebeple iş aktinin sona erdiğini ifade ederek ihbar  tazminatı ödememesi de mümkün değildir.Çünkü Ayşe'nin yaptığı işin niteliği belirli süreli iş akti yapılabilecek nitelikteki olmayıp;belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesine olanak sağlayacak objektif olguları da taşımamaktadırAyşe yalnızca bir sezon çalışmış olsaydı dahi yine de ihbar tazminatına hak kazanacaktı..

 

Makaleler ile İlgili Yasal Uyarı

 

Yine “Otel İşçileri ve Mevsimlik İşçiler  İhbar Tazminatı Alabilir mi?"  başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Özkan Kaban'a  ait olup makale, yazarı tarafından www.kabanbukuk.com adresinde yayınlanmıştır.

 

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

 

Av.Özkan Kaban